No category

پایان نامه درمورد ژن درمانی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

نوری، مکانیکی، شیمیایی و فیزیکی و توانایی آنها در عبور از غشا سلولی، برای تشخیص نشانگرهای زیستی سرطان استفاده می شو [۲۱].
برای از بین بردن سلول های سرطانی و نانولوله های ناقل DNA ، می توان از نانولوله های کربنی نشاندار شده با ایندیوم ۱۱۱، در ژن درمانی استفاده شوند. DNA به صورت متصل به سطح با درون این نانولوله ها استفاده می

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع نکند،، دردی، می‌کنندکه، (فراشاه

No Comments

Leave a Reply