متن کامل – رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

یکی از پراستفاده‌ترین ابزارهای اندازه‌گیری خوش‌بینی گرایشی، آزمون جهت‌گیری زندگی است. این آزمون (اسچیر و همکاران[۲۱۶]،۱۹۹۵) نسخه کوتاه شده آزمون جهت‌گیری زندگی (اسچیر و کارور،۱۹۸۵) […]