طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از باطله جهت بهینه‌سازی بازیابی آب …

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

دانشکده معدن نفت و ژئوفیزیکگروه مهندسی معدنگرایش فرآوری مواد معدنیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی معدنموضوع:طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از […]

سایت مقالات فارسی – انس با قرآن در قرآن وحدیث چگونه تبیین شده است- قسمت ۲۸

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

ومذاهبباطلهعدم بهره مندی از تعالیم ائمه اطهار در کنار قرآنظاهر گراییتفسیر نادرست آیاتانزوای قرآن در حوزه های علمیهشخصیت مداریریانقشه دشمنانخود بینیجهلنفاقلجاجتامراض قلبیمشغول شدن بهظاهر قرآندور […]

پژوهش دانشگاهی – انس با قرآن در قرآن وحدیث چگونه تبیین شده است- قسمت ۷

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

فهم مفاهیمروان خوانیروخوانیمقصد آیاتهمگانی شدن تلاوت قرآنتدوین تفاسیر ناظر بهقرآن آموزی به مردم درسطوحافتتاح راه استفاده از قرآن برای مردممبین جهات عرفانی واخلاقی آیاتراهنما به […]