پژوهش دانشگاهی – انس با قرآن در قرآن وحدیث چگونه تبیین شده است- قسمت ۷

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

فهم مفاهیمروان خوانیروخوانیمقصد آیاتهمگانی شدن تلاوت قرآنتدوین تفاسیر ناظر بهقرآن آموزی به مردم درسطوحافتتاح راه استفاده از قرآن برای مردممبین جهات عرفانی واخلاقی آیاتراهنما به […]