No category

دانلود تحقیق با موضوع هیپنوتیزور، می‌زند، نیتی، می‌شودکه

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

نمود، به اعتقاد اسپانوس و باربر در سال ۱۹۴۵، در روند القاء هیپنوتیزم نوعی حالت هوشیاری ایجاد می‌شود، در این روند طبیعی آزمودنی‌ها نقش سوژه‌های هیپنوتیزم شده را بازی می‌کنند، آزمودنی‌آن چنان درگیر نقش می‌شودکه بدون هیچ نیتی هوشیارانه دست به اعمالی می‌زند که هیپنوتیزور از وی می‌خواهد (کو، ساربین ۱۹۷۷) و یک هیپنوتیزور خوب با توجه

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های "، غایب، برانگیخت، اکرم(ع)

No Comments

Leave a Reply