No category

منابع تحقیق درمورد تقاضای نهاده، تابع تولید، تابع تقاضا

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

اصلاح بازار(آزادسازی بازار نهاده ها) که در مقاله تشریح شده است، به وضعیت سابقش که توام با بحران غذایی و قیمتهای بالا برای برنج می باشد خواهد برگشت.
۱-۵-۳- مطالعات انجام شده در خصوص تولید و تابع تقاضای نهاده
تابع تولید بعنوان مهمترین ابزار برای تحلیل های اقتصادی کاربرد زیادی دارد و مطالعات متعددی در این زمینه وجود دارد که

مطلب مشابه :  منبع مقاله دربارهطلاق، جبران خسارت، شخص ثالث

No Comments

Leave a Reply