No category

منابع پایان نامه درمورد منابع محدود، بهینه سازی، دانشجویان

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

در حقیقت روش جستجوی کامپیوتری بر پایه الگوریتمهای بهینه سازی و بر اساس ساختار ژن ها و کروموزمها است که توسط پروفسور هالند۲۹ در دانشگاه میشیگان مطرح شد و پس از وی توسط جمعی از دانشجویانش توسعه یافت. در طبیعت، افرادی که در رقابت برای دستیابی به منابع محدودی مانند غذا و سرپناه پیروز می‌شوند، باقی می‌مانند و تولید مثل می‌کنند. برتری

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، and، the، Condit,

No Comments

Leave a Reply