No category

منبع تحقیق با موضوع مقبولیت اجتماعی، بخش غیررسمی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

غیررسمی بیکاری نه کاری منتشر کرد و بخش غیررسمی را تحت عنوان عبارت نه کاری ناکاری آورده است. او با کاربرد واژه نه کاری اشاره به مشاغل دارد که مقبولیت نسبی داشته و اخلاقا محکومیتی ندارد و از واژه ناکاری مشاغلی رادر نظر دارد که مقبولیت اجتماعی ندارد و نوعی خطا به شمار می رود .به دلیل مطابقت با وضعیت فقر و بیکاری و بدلیل رفع بیکاری

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهدانشگاه تهران

No Comments

Leave a Reply