No category

منبع پایان نامه درباره فناوری نانو

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

محیط می تواند به جای تابش اشعه ماوراء بنفش (UV) منبع انرژی مؤثری برای فتوکاتالیست باشد. بنابراین انتظار میرود در آیندهای نزدیک بتوان با استفاده از فناوری نانو، موادی با خواص عالی و منحصر به فرد تهیه و کارهای غیرممکن را ممکن کرد.

۱-۴- روش های سنتز

۱-۴-۱- روش سل- ژل

هدف روش سل‌- ژل انجام فرآیندهای شیمیایی در دمای پایین

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدل سازی عددی، تغییر اقلیم، علوم زمین، مدل سازی

No Comments

Leave a Reply