No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گازهای گلخانه ای، دی اکسید کربن

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

بطور اساسی در حال افزایش غلظت گازهای گلخانه ای از قبیل دی اکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن هستند.
۲- تعدادی از گازهای گلخانه ای بمدت طولانی در جو باقی می مانند؛ مانند دی اکسید کربن و اکسید نیتروژن که می توانند عمر چندین دهه تا چندین سده داشته باشند. از اینرو این نوع گازها می توانند اثر گلخانه ای جو را تا صدها سال افزایش

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع کودکان پیش دبستانی، پیش دبستانی

No Comments

Leave a Reply