No category

پایان نامه با موضوع اختلال نقص توجه، بیش فعالی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

هنگام تولد را بر بروز اختلالات توجهی به نمایش گذاشت. این مطالعه مورد-شاهدی که از حجم نمونه بالایی برخوردار است به خوبی طراحی شده و به انجام رسیده است. نتایج این مطالعه راهنمای محققان بعدی برای انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه با طراحی مطالعات دیگر شده است.
۱-۵-۱ دلایل انتخاب موضوع در یک نگاه
۱. اختلال نقص توجه وبیش فعالی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی جزئیات،، است،‌این، اخطارها،، بخضی

No Comments

Leave a Reply