No category

پایان نامه با کلید واژه های راهم، خردسالی، دریافته، دیدند

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

او پراکنده نمایند اما سکوت آنها و تاریخ گواه و شاهد است که امامت در سنین کم ، پدیده ای واقعی در زندگانی امامان معصوم (ع) بوده است. خلفا نیز حقیقی بودن امامت این بزرگواران را ، در مقام عمل و فکر دریافته بودند و می دیدند که چنانچه خردسالی امام راهم بهانه کنند باز پیروز نخوهد شد، زیرا حتی یک مورد هم نشان نمی دهند که با وجود خردسال

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع سیستم عصبی

No Comments

Leave a Reply