دانلود پایان نامه با عنوان بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری قسمتی از متن پایان نامه :   مبحث اول:واژه شناسی   گفتار اول : واژگان اصلی   بند اول- ولی قهری: منظور از ولی قهری در ماده 1041 قانون مدنی همان پدر وجدّ پدری است. (ماده 1080 قانون مدنی). واین اختیار…

بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری قسمتی از متن پایان نامه :     اهداف تحقیق آنچه دراین رساله مد نظر قرار گرفته این است که بتوانم یک دورنمایی از ولایت قهری پدر وجد پدری درنکاح دختر ومطالب مهم دیگری که درآمده بپردازم، البته موضوع ولایت از…

فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری-پایان نامه ارشد حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری قسمتی از متن پایان نامه :   مقدمه   دین مبین اسلام طی پانزده قرنی که برآن گذشته،  توانسته است با آموزه های خویش، جامعه جهانی را تحت تأثیر فراوان قرار داده، وهماهنگ با نیازهای بشری، بهترین راهنما برای انسان ها…

بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری-دانلود پایان نامه حقوق

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری قسمتی از متن پایان نامه :   بیان مسأله   موضوع ولایت از دیرباز درمتون فقهی مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. هر چند بیشتر به عنوان یک امتیاز مطرح شده است، یا حداقل نوع طرح آن ومسائل پیرامون آن به…

بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری-دانلود پایان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری قسمتی از متن پایان نامه :   فهرست مطالب عنوان                                          صفحه   مقدمه…………………………….. بیان مسأله………………………… اهمیت موضوع……………………….. سئوالات تحقیق………………………. فرضیات تحقیق………………………. اهداف تحقیق……………………….. سابقه تحقیق……………………….. روش تحقیق…………………………. ساماندهی تحقیق…………………….. چکیده ……………………………. فصل اول: واژه شناسی تعریف ومفهوم ولایت قهری مبحث…

بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری قسمتی از متن پایان نامه :   چکیده ولایت در واقع مسؤولیتی است که بردوش پدر وجدّ پدری است. درحقوق ایران ولایت قهری جد همطراز وهمعرض با ولایت قهری پدر است، اما درعرف پدر برجد مقدم است. درفقه امامیه هم بعضی…

پایان نامه بررسی اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت

  عنوان کامل پایان نامه :   تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری قسمتی از متن پایان نامه :   گفتار اول- ظهر نویسی بند اول- مفهوم ظهر نویسی برای تبیین ظهر نویسی در لایحه جدید قانون تجارت بهتر از قانون تجارت مصوب سال 1311 به این موضوع پرداخته شده است در لایحه مزبور…

پایان نامه حقوق گرایش حقوق خصوصی:اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت

  عنوان کامل پایان نامه :   تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری قسمتی از متن پایان نامه :   آثار ظهرنویسی برای وکالت ظهرنویسی برای وکالت دارای آثاری است مثلاً وکیل در وصول، به نام ظهرنویس اقدام می کند نه به نام خود و هر اقدامی که از اعتراض و یا اقامه دعوی…

پایان نامه ارشد حقوق:اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت

  عنوان کامل پایان نامه :   تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری قسمتی از متن پایان نامه :   گفتار سوم- فوت براتگیر به توجه به مواد 280-281-282-283ق.ت.ا فوت براتگیر (محال علیه) یا ورشکستگی از یا اعتراض نکول دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نمی نماید و چنان چه قبول کننده…

پایان نامه با موضوع اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت

  عنوان کامل پایان نامه :   تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری قسمتی از متن پایان نامه :   بند دوم- مسئولیت ورثه متعهد یا ظهر نویس سفته به موجب نظریه شماره 206/7-16/1/1361 اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، که به شرح زیر ارایه شده است: “طبق مواد 868 و 869 قانون مدنی…