No category

دانلود پایان نامه ارشد درمورد روز،، کند).، ۸-تقریباً، (این

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

است.
۷- تقریباً هر روز احساس می کند بی ارزش است یا بی دلیل احساس گناه (عذاب وجدان) شدید می کند (احساسی که ممکن است توهمی باشد). ( این احساس گناه علاوه بر احساس گناهی است که فرد به خاطر “بیمار بودنِ” خود تجربه می کند).
۸-تقریباً هر روز، توانایی فکر کردن یا تمرکز حواس ضعیف است، یا نمی تواند تصمیم بگیرد و قاطع باشد (این موضوع را

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع بیش فعالی

No Comments

Leave a Reply