No category

منابع و ماخذ پایان نامه PCA، [۲۰-۱۸].، (رتبه،، باشند)

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

می‌شود. مسلماً در بین این هزاران داده، داده‌های غیر مفید (نویز) نیز وجود خواهد داشت. آنالیز مولفه‌های اصلی یک ابزار بسیار کارآمد و مورد علاقه کمومتریکسین‌ها برای کم کردن حجم داده‌ها و استخراج اطلاعات مفید است [۲۰-۱۸].
در روش PCA ماتریس X با رتبه۴۱r (رتبه، مینیمم تعداد سطر یا ستون یک ماتریس است که بردارهای مستقل خطی باشند)

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد درسهای، راروی، احمد(۱۹۹۵)،

No Comments

Leave a Reply