سامانه پژوهشی – رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

حمایت اطلاعاتی[۱۲۹] : به درک و مقابله با وقایع استرس‌زا کمک می‌کند.توصیه، حمایت، ارزیابی و راهنمایی‌های شناختی نام‌های دیگری از این حمایت است.مصاحبت اجتماعی[۱۳۰] : گذراندن وقت […]